نتایج غمبار انقلاب مسلحانه در سوریه + عکس

روزنامه گاردین تصاویری را از چند اثر تاریخی سوریه قبل و بعد از جنگ ویرانگر منتشر کرده است.