قاضی آمریکایی: جاسوسی قانونی است

ویلیام پاولی، قاضی منطقه جنوبی نیویورک، روز جمعه (۶ دی، ۲۷ دسامبر) این حکم را در پاسخ به شکایت «اتحادیه آزادی‌های مدنی امریکا» علیه سازمان امنیت ملی این کشور صادر کرد. قاضی پاولی گفت انجام فعالیت‌های جاسوسی برای مبارزه با تروریسم و حفاظت از شهروندان امریکایی لازم است.