تاثیر جمعیت در سرنوشت حکومت‌ها از منظر ویل‌دورانت

در کشورهای متحد آمریکا ضریب کم موالید آنگلوساکسونها از نیروی سیاسی و اقتصادی آنها کاسته است. از سوی دیگر، ضریب بیشتر موالید در نزد کاتولیکهای رومی این کشور به نظر می آورد که در سال ۲۰۰۰ کلیسای کاتولیک رومی را در آمریکا نیروی مسلط بر حکومتهای شهری و ایالتی سازد.

فمینیسم؛تابوت عفاف

«وندی شیلت» در کتاب «نابودی عفاف، ارمغان فمینیسم» می‌نویسد: چقدر خوشبختم که در عصر آزادی زندگی می‌کنم، این روز‌ها یک دختر می‌تواند پزشک یا قاضی شود، در ارتش ثبت نام کند، هر قدر دلش می‌خواهد سقط جنین داشته باشد، روابط جنسی نامشروع پیش از ازدواج و پس از ازدواج برای وی امکان پذیر است، به طور خلاصه یک دختر می‌تواند هر کاری که دلش می‌خواهد انجام دهد، هر چه می‌خواهد بشود، تنها یک استثناء وجود دارد، او نمی‌تواند زن باشد.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.