دستورالعمل جدید پلیس فتا به کافی‌نت‌داران

دفاتر خدمات اینترنت موظفند علاوه بر اطلاعات هویتی کاربران، سایر اطلاعات کاربری شامل روز و ساعت استفاده ،IP اختصاص یافته و فایل لاگ وب سایت‌ها و صفحات رویت شده را ثبت و حداقل تا شش ماه نگهداری کنند.

ثبت نام رسمی خدمات VPN قانونی آغاز شد

ثبت نام رسمی خدمات VPN قانونی برای اشخاص حقوقی از امروز آغاز شد.

کمیسیون ساماندهی VPNها تشکیل می‌شود

به گفته رئیس پلیس فتا، تعداد کل کاربران استفاده کننده از VPN بین 20 تا30 درصد هستند که قرار است کمیسیون ساماندهی VPNها برای ساماندهی این ابزار تشکیل شود.

آیا مسئولین فیلترینگ، امنیت ملی را دچار مخاطره کرده‌اند؟

«این عبور از فیلتر با تهدیدهایی روبه‌رو می‌شود؛ به این ترتیب که کاربر نمی‌داند بیشتر و اغلب سرورهایی که اشتراکVPN را در اختیار کاربران قرار می‌دهند، نه تنها تمامی اطلاعات رد و بدل شده را بررسی و کنترل می‌کنند، بلکه دیدن اطلاعات داخلی رایانه او برای سرورهای خارجی میسر می‌شود