پارتی من برای‌ورود به سینما جایزه‌ام در تئاتر بود

کوروش تهامی با اشاره به اینکه پارتی من برای ورود به سینما جایزه‌ام در تئاتر بود گفت:برای ماندن و حضور در سینما و بسیاری از فیلم‌ها باید روابط پشت پرده داشت و متاسفانه این حقیقتی است که وجود دارد و علاقه ندارم آن را باور کنم.

«پارتی‌بازی» گزینه اول شغل‌یابی!

بحران بیکاری جوانان باعث شده تا کارجویان برای تصاحب یک فرصت شغلی رقابت‌های عجیبی را به نمایش بگذارند. وزارت کار می گوید پرس و جو از دوستان و آشنایان گزینه اول بیکاران برای جستجوی شغل است.

نسبت‌های فامیلی عجیب در شهرداری اهواز

اسامی و نسبت های فامیلی بخش عمده ای از ساختار سازمان زیبا سازی شهر اهواز بدین شرح است: 1-ارسلان جعفری شهنی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر اهواز 2-سعادت جعفری شهنی، امور اجرایی،برادر مدیرعامل 3-بیژن جعفری شهنی،کارپرداز،برادر مدیرعامل 4-داودجعفری شهنی، نظارت پیمانها، پسرعموی مدیرعامل. 5-خانم اشرف پوری، مدیرقراردادها، همسرمدیرعامل. 6-پیمان کریمی بیرگانی، انباردار، پسرخاله مدیرعامل. 7-فرشادسلطانی، دفتردارسازمان، […]