دست‌اندازی داعش به معادن بعید نیست

عضو پارلمان افغانستان با تأکید بر اینکه استفاده غیرقانونی از معادن ضربه‌ای بزرگ به اقتصاد کشور است، گفت: در صورت درستی گزارش‌های مبنی بر استفاده داعش از معادن، باید مقابل این گروه ایستادگی شود.

برخورد ایران با مهاجرین افغان قابل تقدیر است

رئیس پارلمان افغانستان با اشاره به برخورد دولت ایران با مهاجرین افغان گفت: نحوه رفتار ایران با مهاجرین افغان قابل ستایش و تقدیر است.