ریشه یابی بحران ترکیه

سياست خارجه ماجراجويانه دولت اردوغان در قبال کشورهاي همسايه به ويژه در سوريه و حمايت از جريان هاي تکفيري نه تنها گسل سني علوي را تحريک کرده بلکه باعث شده تنازع و به هم ريختگي در عرصه بين الملل و عدم توفيق سياستمداران حزب عدالت توسعه در سياست خارجي بازتابي دروني بيابد.

ضرب‌الاجل ۲۴ ساعته اردوغان جواب نداد

عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه نیز که در مقایسه با اردوغان لحنی مصالحه جویانه تر را در برابر تظاهرکنندگان در پیش گرفته است گفت نشستی محرمانه را با برخی تظاهرکنندگان برگزار کرده است .