ماجرای تأسیس حسینیه در خیاط‌خانه

مؤسس نخستین حسینیه در پایتخت اوکراین می‌گوید: شب‌های محرم حدود ۷۰۰ نفر را در حسینیه نذری می‌دهیم و شام غریبان نیز در خیابان نماز می‌خوانیم. وقتی دسته عزاداری در خیابان‌ها راه‌ می‌افتد، تعداد عزاداران چند برابر می‌شود و حدود ۷۰۰۰ نفر را در بر می‌گیرد!