ساختن سریال «پایی که جاماند» آرزویم است

این جور که من شنیده‌ا،م دلخواه خود سید هم این است که مقدم کار کند، ولی به هر حال دیدم مدعیانی دارد که می‌گفتند می‌خواهیم خودمان کار کنیم، خودم را کنار کشیدم، ولی درباره «پایی که جا ماند» واقعا آرزویم این است که روزی بگویند می‌توانی آن را بسازی و به نظرم بهترین سریالی‌ است که می‌توانم دربیاورم. فوق‌العاده است.

راه رفتن روی لبه تیز حفظ انسجام ملی در «پایتخت ۲»

باید پذیرفت که داستان پردازی از زندگی اقوام ایرانی، راه رفتن روی لبه تیزی است که اگر با دقت و وسواس نویسندگان و کارگردانان همراه نباشد، می تواند مشکلات عدیده ای را در فضای اجتماعی کشور ایجاد کند. تولیدات رسانه ای سال های اخیر با موضوع قومیت های مختلف کشور و تبعات آن، به خوبی نشان دهنده این نکته است که عدم دقت در پردازش آثار هنری –خصوصاً آن ها که از سوی رسانه های ملی به نمایش درمی آیند- نتایج جبران ناپذیری به همراه خواهدداشت.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.