آرشیو اخبار سايت دولت‌ بازگشت

آرشیو اخبار دولت‌‌های نهم و دهم محمود احمدی‌نژاد به پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری بازگشت.

آرشيو پايگاه اطلاع‌رساني «دولت» حذف شد

این موضوع از آن جهت قابل نقد است که محتوای بايگاني این سایت به نوعی بازتاب دهنده تصمیمات کلان کشور که در سال‌های گذشته اتخاذ شده بوده و حذف آن با شأن سایت دولت که موظف به اطلاع رسانی درخصوص تصمیمات و عملکرد دولت بوده، نیست.