موفقیت اندک تلاش‌ها برای افزایش آمار مطالعه

یک پایگاه عراقی در گزارشی با اشاره به وضعیت کتابخوانی در ایران از موفقیت اندک تلاش‌ها برای افزایش آمار مطالعه سخن می‌گوید و در عین حال می‌نویسد: آمارها درباره افزایش آمار مطالعه تنها منحصر در نمایشگاه کتاب است.