سفیر فلسطین در جمهوری چک کشته شد

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع پلیس پراگ گزارش کرد که اعضای خانواده سفیر نیز هنگام انفجار در کنار او بودند که به بیمارستان منتقل شده اند.