آشنایی با آخرین کتابهای پدر علم ارتباطات

«ارتباطات و سلطه فرهنگی» نوشته هربرت شیلز و ترجمه پروفسور معتمد‌نژاد سومین اثری می‌باشد که در چهار بخش جداگانه موضوعات سلطه فرهنگی و سرچشمه‌ها و زمینه‌های جاری آن، دیپلماسی سلطه فرهنگی و جریان آزاد اطلاعات، تکنولوژی سلطه فرهنگی …

پدر علوم ارتباطات ایران درگذشت

کاظم معتمدنژاد پدر علم ارتباطات ایران صبح امروز درگذشت.

رونمایی از سردیس پدر علوم ارتباطات ایران

این برنامه به پاس تقدیر از یک عمر فعالیت ثمربخش این استاد در حوزه های مختلف علوم ارتباطات، همزمان با هفته روابط عمومی در فرهنگسرای رسانه برگزار می شود.