پروژه صدام آغاز می‌شود

سيروس مقدم گفت: ساخت پروژه صدام با رفع يكسري از مشكلات به زودی ‌آغاز مي‌شود.