احداث بزرگترین پروژه درمانی در شمال تهران

وزیر بهداشت، از حمایت و اقدام خداپسندانه حاج ناصر بحری یکی از خیرین سلامت در تسریع احداث بزرگترین پروژه درمانی شمال تهران قدردانی کرد.