اقتصاد‌مقاومتی وابستگی‌متقابل را دنبال می‌کند

ما باید خام‌فروشی نفت را متوقف کنیم چرا که خام فروشی هم در معادن و هم در منابع نفتی سبب هدر رفت و همچنین اتمام منابع می‌شود و اگراین اتمام منابع صورت بگیرد ما در زمینه سرمایه‌گذاری پایدار دچار مشکل‌های جدی خواهیم شد. بنابراین استفاده از منابع خدادادی باید در جهت تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور باشد.

پرویز کاظمی و جواد اطاعت هم آمدند

پرویز کاظمی و جواد اطاعت برای ثبت نام در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور حضور یافتند.