زبان فارسی مُمِدحیات مقاومت در افغانستان

امروزه نیز مخالفان زبان فارسی و جریان‌های تمامیت‌خواه و پشتو راه‌های جدیدی را برای محدود کردن زبان فارسی در پیش گرفته‌اند،‌ به جای در تقابل قرار دادن پشتو و فارسی،‌ انگلیسی را در مقابل زبان فارسی قرار داده‌اند،‌ اتفاقات اخیر و دستورات اخیر دولت افغانستان نیز یکی از راه‌های جدید برای تضعیف زبان فارسی است.