کاربرد درست «افغانستانی»،«افغان»،«افغانی»

شوکت‌علی محمدی می‌نویسد: «نامِ افغانستان، نامی است که از قرن نوزدهم و در زمان حاکمیت یافتن قوم «افغان»، با تحریک وسوسه‌ گرایش قومی آنان از سوی روباه پیر استعمار، انگلیس، بر این کشور مانده شد.»

بی‌بی‌‎سی پشتو هم راه اندازی شد

با اینکه زمان زیادی از درگیر شدن بی‌بی‌‎سی با مشکلات مالی و اعتراض کارمندان آن نمی گذرد سیاست نفوذ این رسانه در آسیا و خاورمیانه تغییر چندانی نکرده است. در همین راستا سایت بی‌بی‌‎سی فارسی از راه اندازی شبکه تلویزیونی بی‌بی‌‎سی به زبان پشتو خبر داد.