حاشیه‌های مراسم افتتاح پروژه صدر

در حالی امروز پروژه صدر ـ نیایش به طور کامل به بهره‌برداری رسید که این بار نیز رئیس مجلس همانند افتتاح پروژه امام علی(ع) به کمک قالیباف آمد و احمد مسجدجامعی رئیس شورا نظری راجع به پروژه صدر نداد.

پل طبقاتی صدر افتتاح شد

پل طبقاتی صدر با حضور مسئولان کشوری و شهری افتتاح شد.

احتمال حذف پلهای هوایی تهران

معاون فنی و طرحهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به ساماندهی پلهای عابر پیاده گفت: مطالعات حذف پلهای عابر پیاده از تقاطع هایی که می توان جان عابر پیاده را با خط کشی و چراغ تامین کرد انجام شده و در صورت تایید شورای شهر و نهادهای مرتبط اجرایی می‌شود.