چگونه از خود در برابر صاعقه مراقبت کنیم

رعد و برق جان هموطن لرستانی را در پلدختر گرفت اما در این شرایط و برای جلوگیری از صدمه دیدن چه باید کرد؟