عکس: بازگشت پلمپ به نطنز

شروع اجرای توافقنامه ژنو با بسته شدن اتصالات بین زنجیره‌های دو قلو برای تولید اورانیوم ۲۰ درصد در نطنز: