پلیس کانادا: خاوری از کانادا گریخته است

رئیس پلیس بین الملل نیروی انتظامی با بیان این مطلب که پلیس کانادا مدعی شده خاوری از این کشور خارج شده‌است، گفت: ما این موضوع را تایید نمی‌کنیم.