تکنولوژی ساخت هواپیما‌های مسافربری تا ۵ سال دیگر

مدیرعامل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح گفت: با توجه به فعالیت‌های انجام شده و براساس برنامه‌ریزی‌ها حداکثر تا 5 سال دیگر ایران در تولید هواپیما خودکفا خواهد شد.