پهپاد پارس، به کمک غرق شدگان دریا می‌رود

غرق شدن در دریا، هر ساله جان بسیاری از مردم دنیا را می‌گیرد. حادثه‌ای که با وجود تلاش غریق نجات‌ها، گاهی شادی و لذت دریا را با ناکامی و تلخی پایان می‌دهد. اما مهندسین ایرانی، با ابداع دستگاهی برای نجات غرق‌شدگان،‌ سعی در جلوگیری از این حادثه تلخ دارند. با ما همراه باشید تا برایتان از دستاورد تیم مهندسین ایرانی بیشتر صحبت کنیم.