سایه «فطرس» ایرانی بر سر «پرداتور» آمریکایی

با مقایسه بزرگ‌ترین پهپاد راهبردی کشور با پهپاد آمریکاییپرداتور(ام‌کیو-۱) مشخص می‌شود که فطرس ایرانی قابلیت‌های بسیار بالاتری نسبت به پهپاد مشابه خود که ساخت آمریکاست، دارد.