دولت از مالیات مردم به بازیکن پورشه سوار کمک می‌کند

عضو کمیته فوتبال فراکسیون ورزش گفت: دولت ایران از جیب مردم مالیات اخذ می‌کند تا به بازیکن پورشه سوار کمک کند.

بزرگترین محموله پورشه وارد ایران شد

بزرگترین محموله خودروهای سواری پورشه در آبان ماه امسال به تعداد 49 دستگاه و ارزش 3.9 میلیون دلار وارد کشور شد. این محموله از خودروهای سواری پورشه از مبدا امارات و از طریق گمرک یزد در آبان ماه وارد شد.