سه فیلمی که به نقش ولایت فقیه می پردازند

«بعد از تجربه «یه حبه قند» فیلمنامه مشابه زیاد داشتم که راضی ام نمی کرد. چیزی که فکر می کردم بعد از «یه حبه قند» برایم مهم است، اتفاقا یک تعهد و درد اجتماعی بود تا یک فرم سینمایی. دوست داشتم برای این اولویت قائل شوم.»