پنجمین شماره «پژواک» منتشر شد

پنجمین شماره نشریه تحلیلی پژواک که با تغییرات فاحش که هم در ظاهر و هم در نوع مطالب مندرج رخ داده است روانه بازار نشر شد.

سومین شماره نشریه پژواک منتشر شد

«پژواک» نشریه‌ای است که با رصد بیش از ۱۰۰ سایت فرهنگی و نیز بیش از ۸۰ نشریه فرهنگی دیگر سعی می‌نماید آن دسته از مطالبی که در حوزه فرهنگ نگاشته شده‌اند را باز تولید نماید، مطالبی که در کنار آسیب‌شناسی‌های خود در حوزه فرهنگ، راهکارهای مناسبی نیز در جهت برون‌رفت آن بیان می‌نماید. پژواک با تلخیص، نمودارسازی، طرح مسأله در قالب سؤال، خط‌کشی نکات برجسته متن و درج اشاره از یک مطلب رصد شده، متنی درخور توجه نخبگان و فرهیختگان جامعه بازتاب می‌دهد که تاکنون مورد توجه مخاطبان خود قرار گرفته است.

شماره جدید پژواک منتشر شد

«پژواک» نشریه‌ای است که با رصد بیش از ۱۰۰سایت فرهنگی و نیز بیش از ۸۰ نشریه فرهنگی دیگر سعی می‌نماید آن دسته از مطالبی که در حوزه فرهنگ نگاشته شده‌اند را باز تولید نماید، مطالبی که در کنار آسیب‌شناسی‌های خود در حوزه فرهنگ، راهکارهای مناسبی نیز در جهت برون‌رفت آن بیان می‌نماید.