آموزش علوم‌انساني‌اسلامي در طرح علم‌و ايمان

دوره آموزشی علم و ایمان با محوریت مباحث علوم انسانی، اسلامی در 5 رشته، هفت و هشتم آذر در تهران برگزار می‌گردد.