همایش ملی فلسفه اخلاق برگزار خواهد شد

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه که دغدغه اصلی آن چاره¬جویی و راهگشایی برای نظام اسلامی است بر آن شده است تا با برپایی همایشی ملی و فراگیر در روز جهانی فلسفه آغازگر تلاشی در این خصوص باشد تا فرهیختگان سراسر کشور را به چالش با پرسش¬های اساسی این حوزه دعوت کند.

«نهضت امام خميني(ره)» مكتوب شد

موضوع دفتر چهارم نهضت امام خمینی(ره)، حکومت اسلامی است که از رویدادهای سازنده و سرنوشت‌ساز نهضت امام به شمار می آید. امام خميني(ره) با طرح حکومت اسلامی در نجف، در سال ۱۳۴۸ دگرگونی فکری و سیاسی ژرفی در میان ملت ایران پدید آورد و حکومت اسلامی را به عنوان جایگزین رژیم پوسیده شاهی و سلطنتی به نمایش گذاشت.

يك آيه و يك روايت، سرلوحه مبارزه با اشرافيت

عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي گفت: يك آيه از قرآن و يك روايت از پيامبر (ص) سرلوحه مبارزه با اشرافيت است.

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.