راه‌اندازی سامانه «پیامک‌نیوز» برای دریافت اخبار

سامانه پیامک نیوز با هدف پاسخ به نیاز مخاطبان و علاقمندان به رصد اخبار روز کشور راه‌اندازی شد.