خاطره‌ای از جوان‌گرایی پیمان جبلی

پیمان جبلی یک خبر را به طرفم دراز کرد و گفت «این را برای 21 آماده کن» من که خیلی خوشحال شده بودم با تعجب به خبر نگاه کردم و دیدم مهمترین خبر آن روز کشور به من داده شده است. اینکه بگویم با چه علاقه ای خبر را زدم و بعد هم آنرا از زبان گوینده شنیدم هیچگاه قابل وصف نیست.

رییس صدا و سیما؟ کدام اولویت ها؟ کدام عمل‌کرد؟

یکی از مواردی که تا کنون جبهه انقلاب ورود جدی به آن نداشته است، نقش‌آفرینی در معرفی چهره‌های ممکن برای مدیریت صدا و سیماست. حلقه بسته مدیریت فرهنگی از یک طیف خاص فکری و سیاسی احتیاج به تغییر سازنده دارد، که لازمه آن معرفی فرصت‌ها و ظرفیت‌های جبهه انقلاب است.