افزايش يارانه فقرا در مجلس مخالف ندارد

سیاستمداری یعنی تدبیر، چاره‌جویی و چاره‌اندیشی. این سه عنصر است. ولی ما حیله‌گری و سر همدیگر کلاه گذاشتن را یاد گرفته‌ایم. متأسفانه سیاست ماکیاولی را یاد گرفته‌ایم، نه سیاست علوی را. ما باید سیاستمدارانه دنبال این برویم. روزنامه‌ها،‌ اخبار، جراید، صدا و سیما، همه و همه بیایند و یک تعریف واقعی بکنند. آن شوک را به ماها به عنوان مسؤول وارد بکنند.

حمایت دکتر سبحانی از طرح حمایت از سالخوردگان و ازکارافتادگان بی‌درآمد

دکتر حسن سبحانی از جمله کسانی است که از طرح حمایت از سالخوردگان و ازکارافتادگان بی‌درآمد (پیمان جوانمردان) حمایت کرده است. وی در گفتگو با ترسیون مستضعفین گفت: مشمولان این طرح از معدود گروه‌هایی هستند که پرداخت های نقدی به آنان دارای مبنای علمی در اقتصاد است.

دکتر رزاقی: مشکل بی‌درآمدها این است که نه خطر دارند نه سود

وی طرح حمایت از سالخوردگان و از کار افتادگان بی‌درآمد را منطقی و علمی توصیف کرد و گفت: با اینکه این طرح‌ها در فضای علمی و سیاسی کشور مخالف ندارد، ولی عملاً کاری صورت نمی‌گیرد چون بی‌درآمدها نه خطر دارند نه سود.