عکس: رقص تکنو به مناسبت دهه فجر

در مراسم افتتاحیه مسابقات پینگ پنگ دهه فجر و در حضور میهمانان، حرکات موزونی مانند رقص تکنو (!) هم اجرا شده است: