تبلیغات سایت پیوندها برای جبهه پایداری!

این سایت یک سایت دولتی محسوب می‌شود که مدیریت آن در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد. معلوم نیست قرار گرفتن نام یک گروه سیاسی در بخش پایداری اسلامی چه معنایی دارد؟!