کاریکاتور: چاقوی اصل امریکایی!

پانتا رئیس سابق پنتاگون : واشنگتن هیچ‌ دوست و هیچ همپیمانی بهتر از اسرائیل در جهان ندارد.

هنری که مجوز صادرات ندارد

چاقوی استان زنجان به دلیل سالخوردگی هنرمندان چاقوساز در معرض منسوخ شدن و فراموشی قرار دارد.