«آنتن فروشی» در تلویزیون

«چای محسن بخرید، هر هفته یک خودروی لوکس ببرید… جشنواره آرزوهای بزرگ، هر هفته 110میلیون تومان… قرعه کشی بزرگ چای دبش، هر هفته 3 دستگاه خودروی پژو پارس…» این روزها کمتر کسی است که با تبلیغات گسترده محصولات بازرگانی روی آنتن صدا و سیما غریبه مانده باشد.