نقش رسانه‌های جمعی در تولید علم دینی

با توجه به اقتدار و مرجعیتی که علوم انسانی غربی پیدا کرده‌اند، به طور طبیعی افراد و سازمان‌های مختلف تمایل دارند برای حل مشکلات‌شان به علوم مرسوم و نظریه‌های مشهور رجوع کنند، لذا سوق دادن آنان به بکارگیری علوم انسانی اسلامی علاوه بر آگاهی بخشی، نیاز به حمایت و فشار فرهنگ عمومی نیز دارد که این مهم را رسانه‌ها می‌توانند فراهم سازند.