قربه إلی رسانه!

عجیب است که مجامع حسینی را تا این حد، به سیطرۀ دوربین و تصویر درآورده‌ایم. اسمِ این کار «رسانه‌ای کردنِ عزاداری» نیست؛ بلکه اسمش «رسانه‌ای شدنِ عزاداری» است!

عکس: مستراح عروس

یکی از سنت‌ها و پدیده‌های شومی که در سال‌های اخیر گریبان‌گیر خانواده‌های ایرانی شده و تشدید کننده چشم و هم چشمی است جهازتماشاست.

زیبایی چگونه باعث تأخیر در ازدواج می‌شود؟

در جامعه ای که اهمیت به مقوله ی زیبایی تا جایی پیشرفت کرده که همسالان این دختر عفیف با مدل های اروپایی و آمریکایی مو نمی زنند، غیر از این نیز نباید برای عمل به آیات و احکام دینش متصور شد. دور باطلی که به ضرر همه ی مان است. چه مذهبی و چه غیر مذهبی، چه جوانان و چه خانواده ها، چه دختران و چه پسران، چه ملت و چه سیاستگذاران! و کسی به ان به منزله یک پرتگاه اجتماعی توجه نمی کند.

مسابقه ايرانيان در چشم و هم‌چشمی

برخي مواردي كه سلامت ما را به مخاطره مي‌اندازد عيان است و هميشه توجه ما به آن آلودگي هوا، سيگار، كم‌تحركي و… اما مواردي هم هست كه سلامت روان را به مخاطره مي‌اندازند. بحث ناهنجاري‌هايي كه در خانواده‌هاي ما وجود دارد و هميشه با آن درگير هستيم ولي به آن اهميت نمي‌دهيم. وجود برخي ناهنجاري‌ها در روابط خانوادگي بين همسران، فرزندان، فرزندان و والدين به تهديد اين سلامت مي‌پردازد.