خطر 12 ميليون چك برگشتی برای اقتصاد

در دي ماه امسال بانك مركزي آماري در مورد تعداد چك‌هاي برگشتي منتشر نكرده است. اما گزارش‌هاي بانك مركزي از تعداد چك‌هاي مبادله شده در هفت ماه نخست سال‌جاري نشان مي‌دهد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل تعداد اين چك‌ها درحدود ۹ درصد كاهش يافته است.

چگونگی رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی

بانک مرکزی تبلیغات مربوط به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی را غیر قانونی اعلام کرد.