شکایت 400 میلیون دلاری ایران از وزارت دفاع انگلیس

اوایل سال گذشته میلادی ملاقاتی محرمانه میان وزیر دادگستری ایران و نمایندگان IMS در استانبول انجام شد و سپس گفتگوهایی نیز در همین رابطه انجام گرفت که در لندن از آن به عنوان مذاکرات غیر رسمی یاد می شود. قرار بود ایران در تابستان سال گذشته این شکایت را در دادگاه عالی مطرح کند اما هشدار نمایندگان IMS در مورد وضعیت دادگاه موجب شد تا طرح این شکایت به تعویق بیافتد.