عملیات مهدکودک، تقویت ضدارزش‌ها در کودک

بازی بچه‌ها تصنعی است. هیچ‌گونه رابطۀ علت و معلولی میان وقایع داستان وجود ندارد. همه چیز در نهایت بی‌سامانی، ناگهان به سامان می‌شود. آن هم با دعای فرشته‌ای که از خدا این مسئله را می‌خواهد. بچه‌ها به جز خرابکاری برای حل مشکلاتشان، کاری انجام نمی‌دهند. طنز، بزرگسالانه و پر از کنایه‌هایی است که کودکان اصلا از آنها سر در نمی‌آورند. عملیات مهد کودک به تمام معنا فیلمی مبتذل و بدآموز است.