انفجار مقابل کاخ ریاست‌جمهوری در قاهره

انفجار یک بمب در مقابل کاخ ریاست‌جمهوری مصر به زخمی شدن یک زن منجر شد.