نظر پورمختار درباره کارت‌های هدیه مرتضوی به نمایندگان

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مورد کمک‌هایی که نمایندگان از تامین اجتماعی گرفته‌اند، گفت: در حال حاضر ۹۵ درصد از مراجعات نمایندگان تقاضای مالی است و احتمالا کمک‌هایی که نمایندگان از تامین اجتماعی دریافت کرده‌اند، در همین راستا بوده است.

کارت‌های هدیه فاقد موجودی را امحا کنید

به منظور جلوگیری از سواستفاده‌، کارت‌های هدیه را بعد از استفاده امحاء کرده یا به بانک عودت نمائید.