آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای از چهارشنبه

عراقچی از آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای از چهارشنبه خبر داد.

اعتراض‌ حامدبهداد به فیلم‌های تلخ اجتماعی

اعتراض به جریان فیلم‌های تلخ و افسرده اجتماعی حالا دیگر تبدیل به بحثی فراگیر بین کارشناسان، رسانه‌ها و هنرمندان شده است. به خصوص بعد از حضور تعدادی از این فیلم‌ها در جشنواره‌های جهانی و ارائه تصویری دروغ و معوج از ایران با نشان دادن اغراق‌شده‌ی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی داخل کشور.

راز استفاده از کلمه «کارشناسان» در بی‌بی‌سی فارسی چیست؟

توسل به مرجعیت برای اثبات درستی یک گزاره هنگامی فن کنترل ذهن و مغالطه قلمداد می‌شود که استناد به نظر کارشناسان یا مراجع، دلیل درستی آن گزاره قلمداد شود. در حالی که از لحاظ قوانین منطق، خود یک مرجع، دلیل منطقی برای اثبات یک گزاره نیست، حتی اگر دلیل‌هایی که وی برای اثبات آن گزاره می‌آورد، دلایلی منطقی باشند.