چرا بار فرزندآوری را سنگین تلقی می‌کنیم؟

یک کارشناس امور خانواده با اشاره به لزوم افزایش جمعیت در کشور گفت: عده ای که مخالف افزایش جمعیت هستند، حوصله مدیریت صحیح افزایش جمعیت را ندارند.

راهکاری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی

یک کارشناس امور خانواده با بیان اینکه کم رنگ شدن اعتقادات و عقاید مذهبی باعث از بین رفتن بسیاری از حد و مرزها در ارتباطات بین فردی شده است، گفت:‌تقویت اعتقادات و عقاید مذهبی از سوی رسانه‌ها و مراکز آموزشی راهکاری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است.