حقوق و تکالیف کارمندان اجرایی

کارمند دستگاه اجرایی فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود. هر کارمند حقوق و تکالیفی دارد که در صورت چشم‌بستن بر آنها تنبیه‌های انضباطی در انتظار وی خواهد بود.

ماهی ۴۰میلیون پول توجیبی می‌گیرم

برای گپ زدن به شعبه ولی عصرِ یکی از کافه‌های زنجیره‌ای که پاتوق همیشگی خودش است، دعوتمان می‌کند. ظاهرش شیک و باکلاس است ولی نه آنقدر که چیز متفاوتی در پوشش و مدل مو‌هایش به چشم بیاید.

هر نماینده می‌تواند ۵ کارمند داشته باشد

نمایندگان مجلس در جلسه امروز مصوب کردند که هر نماینده در هر دوره می‌تواند حداکثر ۵ نفر را برای امور مشاوره‌ای و خدماتی به کار گیرد.