«کاغذ کادوی» شکرستان هم آمد

کاغذ کادوهای شکرستان پس از دفتر مشق و دفتر نقاشی راهی بازار شد تا علاقه‌مندان بتوانند طبق وعده داده شده دیگر محصولات شکرستان را تهیه کنند.