«پل بعثت» پل غیبی بود / در زمان جنگ با مشورت و در عمل به تجربه می‌رسیدند

همت جوانان نه تنها کم نشده بلکه بلندتر هم شده اما بستر کار برای شما نسل جوان فراهم نیست و سازمانی مانند پ م ج ج وجود ندارد. ما نیازمند به سازمان های هستیم که به جوانان زمینه فعالیت بدهد وقتی کسی اختراعی انجام می‌دهد به او می‌گویم شرکت ثبت کند و این کار باعث می‌شود فضا بسته شده و علم منتقل نشود در صورتی که در زمان جنگ فضا باز بود افراد با هم مشورت می کردند و در عمل به تجربه می‌رسیدند

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.