بخش نیروگاهی مجرای اصلی قاچاق سوخت

از ابتدای امسال بیش از 32 درصد کاهش مصرف سوخت مایع در بخش نیروگاهی کشور را شاهدیم و این مسئله نشان می‌دهد، عملاً حجم قاچاق سوخت از طریق انحراف سهمیه‌های تخصصی به 82 نیروگاه فعال کشور کاهش داشته است.

بیش از یك میلیون كارت سوخت ابطال می‌شود

برآورد شده که تا پایان سال 4 میلیون لیتر مصرف بنزین کاهش خواهد یافت و پیش بینی می‌شود با برنامه‌ها و مدیریت ستاد و حمل سوخت در 3 ماهه نخست سال 93، 10 میلیون از مصرف بنزین یارانه‌ای کاهش خواهد یافت.